Obsługa prawna

Nasza oferta skierowana jest do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
  • klientów indywidualnych
  • organizacji pozarządowych

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw (obsługa stacjonarna lub zdalna)
  • Pełna obsługa kontrahentów handlowych, w tym negocjacje handlowe umów z kontrahentami
  • Udział w postępowaniach, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań odwoławczych
  • Obsługa polubownej windykacji należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego, także na etapie sądowym
  • Pełna obsługa sporów sądowych, reprezentacje przed polskimi sądowymi, organami administracji i innymi organami orzekającymi, nadzór prawny, obsługa dokumentacji procesowej
  • Inne usługi pozaprawne, zależne od potrzeb Klienta

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. +48 601 808 450.